23 lutego 2014

pies-najlepszy przyjaciel człoweka

P48_large
Jestem właścicielką suczki rasy shar-pei. Nie uratowałam jej z schroniska. Jest z dobrego domu , ale oczywiście nie zmienia to faktu , że równie dobrze mogła trawić  w jakieś złe miejsce. Ile teraz się słyszy o tym co ludzie potrafią zrobić z tymi bezbronnymi zwierzętami. Nigdy nie rozumiałam dlaczego ludzka rasa uważa się za najwyższą , najważniejszą.  Tak na prawdę nie ma bardziej nie bezpiecznej istoty na ziemi niż człowiek.  Pies się przywiązuje , potrafi dać chociaż nic niema , kocha chociaż nie masz nic w zamian a ludzie potrafią tak po prostu to wykorzystać.

I own female Shar-pei. Do not rescued her from a shelter. It's from a good family, but of course this does not change the fact that she could digest well in some bad place. How now to hear about what people can do with these defenseless animals. I never understood why the human race is considered to be the highest priority. I do not really have much less safe beings on earth than man. The dog is attached, although nothing can give silent, loves though you have nothing in return and people can just use it.
P4_large
  Pies będzie z tobą na dobre i na złe , będzie chodził za tobą krok w krok a my tylko  niszczymy .

The dog will be with you in good times and bad, will walk you step by step and we only destroy.
Cute-dogs-street-cars_large
20081005205402_large
 Nie mówię o wszystkich , ponieważ są ludzie którzy  za swoje czworo nożne stworzenie oddali my swoje życie.
552850_460s_large
Tumblr_lzux6xph5u1r5o4bao1_500_large
Pic6_large
Tumblr_lglfbosgpr1qgaasgo1_500_large
406343_341288095900562_312987625397276_1247642_1086247457_n_large
Dla nie których pies jest jak zabawka. Kupię , pobawię się a jak mi się znudzi zostawię na ulicy. W wakacje co raz to więcej psów zostaje porzucona tylko dlatego, że nie chcieli psa na wakacjach w jakimś ciepłym kraju. U nas w Polsce widzę dużo psów plątających się po ulicy. Niestety ludzie płacą za psa grosze i nie zdają sobie sprawy jaki to obowiązek. Jak nie dają sobie rady pies ląduje na ulicy. 
Kocham psy , to najwspanialsze zwierzęta na świecie!  Nic nie mówią , jednak potrafią wysłuchać , czekają na ciebie i troszczą się o to abyś czuł się bezpieczny , dlaczego więc my ludzie uważam się za najlepszych? bo mamy wiedzę, umiemy rzeczy których psy nie rozumieją. My powinniśmy nauczyć się od psów jak kochać i jak cieszyć się z małych rzeczy.

For the dog is not like a toy. Buy, i will play and when I get bored I'll leave on the street. In the summer what it once more dogs will be abandoned just because they did not want the dog on vacation in a warm country. Here in Poland I see a lot of dogs plontających down the street. Unfortunately, people pay for the dog pennies and do not realize what a responsibility. How can not cope dog lands on the street. 
I love dogs, is the most wonderful animals in the world! I did not say, however, able to listen, waiting for you and care about it you feel safe, so why should we people believe to be the best? because we have the knowledge, we know how things that dogs do not understand. We should learn from dogs how to love and how to enjoy the small things.